Projelerimiz

MURATPAŞA’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

EŞİT HİZMET TEMİZ SİYASET

Birlikte Yönetim

Demokratik ülkelerde yönetim,

mahalleden başlayarak ve oradan da Belediye Meclisine taşınan birlikte yönetim anlayışıdır. Mahalle danışma kurullarıyla demokratik katılım sağlayacağız.

Muratpaşa Belediyesi tekli kararlarla değil, Muratpaşalının görüş, istek veönerileri ile biçimlenen katılımcı kararlarla yönetilecek.

Kentine Sahip Çıkma, Çözümde Ortaklık ve Aktif Katılım ilkeleri çerçevesinde, Taksim Gezi Parkında gösterilen duyarlılık, bir yaşam ve yönetim felsefesidir. Bu ilkesel anlayış Muratpaşa’da da egemen olacak.

Her mahallede bir Mahalle Meclisi, mahalle meclislerinden oluşan Mahalle Meclisleri Konseyi…

Muratpaşa Belediye Meclisi, kenti ilgilendiren sorunları, aktif katılım ile gerçekleşecek mahalle meclislerinde tartışarak, çözümde ortaklık ilkesiyle Belediye Meclis Kararı haline getirecektir. Demokratik Kent Yönetimi, seçimden seçime değil, Sürekli Demokrasi süreci ile gerçekleşecektir.

Sürekli Demokrasi süreci, özlenen hoşgörü ve uzlaşı sözcüklerinin sindirildiği Demokratik ve Özgür Muratpaşa’nın temelini oluşturacaktır.

MURATPAŞA için…

YENİ BİR DÖNEM, TEMİZ BİR SİYASET

Birlikte başaracağız!

ÖNCELİKLİ PROJELERİMİZ

30 Mart seçimlerinden hemen sonra, göreve gelir gelmez aşağıdaki projelerin gerek mimari çalışmaları gerekse yer seçimleri yapılarak ilk adımlarını hızlı bir şekilde atacağız. Bu projelerin yer seçimini, eşit hizmet ilkemiz gereğince adaletli planlayacağız.

Bugünkü iktidarın halkımızı müşteri olarak gören zihniyeti ile geliştirdiği markalaşmış kent yerine Antalya’nın, dolayısıyla Muratpaşa’nın kimlikli, sağlıklı ve daha çağdaş bir kent olarak gelişmesi, eşit hizmetin temiz siyasetle üretilmesi ve uygulanması için Muratpaşa Belediyesi yönetimine geliyoruz.

Adil ve eşitlikçi yerel yönetim anlayışıyla…

Modern Pazar Yeri

Semt pazarlarına olan talep nedeniyle, taze ve sağlıklı ürünlere ulaşma olanağını sunmak, pazar nedeni ile oluşan park sorunu çözmek ve pazara gelen çocuklu ailelerin çocuklarını bırakabilecekleri çocuk oyun yerlerini de kapsayan modern pazar yeri kuruyoruz. Pazarcı esnafı, Pazarcılar Odası işbirliğiyle var olan tüm sorunları çözmeyi birlikte başaracağız.

Bu modern pazar yerini bir gün turizm pazarı olarak değerlendireceğiz ve birçok sahil kentinde olduğu gibi haftada bir akşam gece pazarı açacağız.

Okul Öncesi Kreş, Gece Saatli Bakım Hizmeti

Muratpaşa çalışan nüfusu yoğun büyük bir ilçe. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın, anne-babaları eve dönene kadar sosyalleşebileceği, anasınıfı öncesi oyun ağırlıklı eğitim alabileceği kreş/yuvaları oluşturmayı da birlikte başaracağız.

Bunun yanı sıra, akşam dışarı çıkan ebeveynlerin çocuklarını bırakabileceği gece kreşini birlikte başaracağız.

Çocuk Evleri

Aynı şekilde, annelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla günü birlik bırakabilecekleri yuvaları da açmak bizim görevimiz. Çocuklarımızın bedensel ve ruhsal gelişmelerini sağlayacak merkezleri açmayı da birlikte başaracağız.

Mesleki Eğitim Merkezleri

Gelişmekte olan mahallelerde özellikle okulunu yeni bitirmiş, işsiz gençleri topluma kazandırma amaçlı, hayata aktif katılımlarını sağlayacak eğitim merkezleri açacağız. İhtiyaç sahipleri, Muhtar evlerindeki tablolarda bir işi ve/veya iş açığını öğrenebilecek. Hem muhtarlara işlev kazandıracak hem de işsizliğe ve istihdama yönelik önemli bir çalışmayı birlikte başaracağız.

Öğrenci Merkezleri, Etüt Evleri

Başta lise ve üniversiteli öğrenciler olmak üzere, Muratpaşa’nın geleceğe dönük yüzü olan gençlerimizin bir araya geleceği merkezler yapacağız. Bu merkezlerde, keyifle vakit geçirebilecekleri, ruhu genç, tasarımı genç, yönetimi genç ortamlar yaratılacak. Dar gelirli gençlerimizin sosyalleşmelerine katkı sağlayacak bu proje ile gençlerin hem ders çalışabileceği, hem de sosyal-kültürel etkinlikler düzenleyeceği Gençlik Merkezlerini birlikte başaracağız.

Evde okul bilgisayar destekli öğretmen, öğrenci ve velinin kullanımına sunulan görsel ve işitsel materyalle uzaktan eğitim tekniğini birlikte başaracağız.

Kadın Sığınma Evi

Kadın Sığınma Evi, zor durumda olan, tacize ve şiddete uğramış kadınlarımız için hem başlarını sokabilecekleri bir yuva, hem de yaşadıkları travmaları sağaltmak için tedavi merkezi olacak. Kadın Sığınma Evi’ni birlikte başaracağız.

Günlük Yaşlı Bakım Evi

Yaşlı ve bakıma muhtaç büyüklerimizin bir arada bulunarak sosyalleşebileceği, hakkaniyetle bakılabileceği, onca emeklerinin karşılığı olamasa da hiç değilse yüzlerini güldürecek günlük yaşlı evi yapılanmasını birlikte başaracağız. Onların günlük bakımını ve sosyal hayata karışmasını sağlayacağız. Aynı zamanda engelli, yaşlı ve/veya evinden çıkamayacak hasta yurttaşlarımızın sağlık hizmetini bulunduğu yere götüreceğiz; bakımlarını evlerinde yapacağız. Bu, bizim sosyal belediyecilik anlayışımızdır. Birlikte başaracağız.

Semt Evi

Hayatın bir arada yürüdüğü gerçeğini de unutmadan bir yandan sosyalleşmeyi sağlarken bir yandan da gerek emeklilerin gerekse ev kadınlarının özgüvenini saptamak amacıyla buluşma merkezlerini de artırmayı birlikte başaracağız. Sosyal etkinlik merkezi olarak da değerlendirilecek bu merkezlerde amatörce çalışmalara da yer verilecek. Tiyatro, gitar, resim, bilgisayar, bahçe, cilt bakımı, fotoğrafçılık, yabancı dil öğrenimi, gibi kişisel gelişim kurslarını birlikte başaracağız.

Muhtar Evi

Devlet muhtardan başlar… Muhtarı koruyup kollayarak hizmet kalitesini yükseltmek mümkün olabilir. Muhtar evi, muhtarın verdiği hizmetin hızlanması ve vatandaşın memnuniyetinin de simgesidir. Büyük çoğunluğu henüz yapılmamış muhtar evlerini tamamlayacağız ve hepsine su, elektrik ve internet desteğini birlikte başaracağız.

Çamaşırhane

Öğrenciler ve dar gelirliler için büyük bir ihtiyaç olan çamaşırhaneleri kuracağız. Böylece sosyal belediyecilik anlayışıyla her gelir kesiminden vatandaşımızın ihtiyacını karşılamayı birlikte başaracağız.

Çiçek Durakları

Antalya Avrupa’nın kesme çiçek ihtiyacının büyük bir bölümünü tek başına karşılıyor. O çiçekler Muratpaşa’nın canlı vitrini olup, neden bize de yaşama sevinci vermesin. Esnafın da dile getirdiği, kent mobilyası olarak kabul edeceğimiz çiçek satış alanları oluşturmayı birlikte başaracağız.

Üretici de kazansın tüketici de… Belediyemiz bu sevinci yaşatmanın gönencini yaşasın.

Taksi Durakları

Muratpaşa turistlerin yoğun yaşadığı, her zaman iyi hizmet almayı umdukları bir ilçe. Taksici esnafının kaliteli hizmet verebilmesi ve talepleri karşılayabilmesi için standart taksi durakları yapacağız. Bu, aynı zamanda hizmetin yaygınlaşması demektir. Kuşkusuz birlikte başaracağız.

Yeraltı Otoparkı

Trafik sorununa çözüm getirecek, görüntü kirliliği yaratmayacak, geniş kapasiteli yeraltı otoparkı yapacağız. Eski Sanayi bölgesindeki park ve spor alanları başta olmak üzere yeşil alanları tahrip etmeden yapacağımız yeraltı otoparklarıyla sokaklardaki park yoğunluğunu azaltmayı birlikte başaracağız.

ÇAĞIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ

Antalya turizmin başkenti; Muratpaşa kalbi. Bu kalbin her atışında, her gün baharın yeniden doğduğu bu cennet kentimizi en gelişmiş teknolojik hizmetlerle daha geniş kitlelere tanıtacağız.

Sokaklarını karış karış tarayacak, tarihsel ve doğal bütün envanterini çıkarmayı, böylelikle çok önemli bir işlevi gerçekleştirmeyi birlikte başaracağız.

Kentin imkânlarına eşit ölçüde ulaşmak her kentlinin hakkıdır, teknolojinin yardımıyla belediye hizmetlerini yaygınlaştıracak, Muratpaşalının sesini duyurmayı birlikte başaracağız.

E-Belediye Sistemi

Hizmeti yurttaşın ayağına götüreceğiz. Sanal ortamda her şey yapılabiliyor artık. Vergi de, işlemler de, hizmet de kimseyi yormadan, sıkıntıya sokmadan alınıp verilecek. Çağın gereklerine uygun e-belediye sistemi kurularak, yurttaşı kuyruk sıkıntısından kurtarmayı birlikte başaracağız.

Belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetlerini yakından takip etmeyi sağlayacak ‘Muratpaşa Belediyesi Aylık Bülteni’ni birlikte başaracağız.

Sosyal Blog

Muratpaşa Belediyesi web sitesinden farklı olarak, Muratpaşa’da yaşayanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini gerçekleştirmek için gerek kendi aralarında ve gerekse belediye yönetimiyle etkileşimli sosyal medya uygulamasını birlikte başaracağız.

Mobil Muratpaşa Kent Rehberi

Temel olarak yerli ve yabancı turiste yönelik görülse de Muratpaşa’da yaşayan herkesin her türlü bilgiye tez elden ulaşabileceği, aldığı bilgilere güven duyabileceği (gezilecek görülecek yerlerin bilgisi, hastane, nöbetçi eczane, tüm sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarının adresleri, otel, tiyatro, sinema, galeri vb. içeren) herkesin her zaman başvurabileceği rehberi birlikte başaracağız.

Bu rehberle yurttaşımız; belediyemize de, aradığı bilgiye de ulaşacaktır.

Bu rehberin içinde yer alan bütün doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel yapıların ayrıntılı bilgilerini gelişen teknolojinin de yardımıyla tamamlayacak ve hizmete sunacağız. Böylece Muratpaşa’mızın yurtdışında etkin tanıtımını birlikte başaracağız birlikte başaracağız.

Online Yardım Hizmeti

Yurttaşların belediyelerden beklentisi, sorunlarının çözülmesidir. ‘Çağrı merkezi’ sistemleri kullanılıyor olsa da müşteri ilişkilerinde yeni ve en son adım olan online yardım kurguları gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Yaşlı ve engellilerin de evlerinden çıkmadan, telefondan ve bilgisayar başından hızlı ve etkin iletişimi birlikte başaracağız.

Ücretsiz İnternet Noktaları

Artık internet su gibi ekmek gibi bir ihtiyaç. Günden güne yaygınlaşan akıllı telefonlar yalnızca evde ve ofislerde kullanılmıyor. Belediyenin kurduğu tüm merkezlerde Muratpaşa Ücretsiz İnternet Noktaları kurarak bedava internet kullanımı sağlayacak alanlar oluşturmayı birlikte başaracağız.

Günısı Dönüşüm Projesi

Güneşin enerjisinden yararlanma projesidir. Teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak kentin her alanını, parkları ve sokakları ucuz ve etkin bir şekilde aydınlatacağız. “Günısı”ların ıslah edilmesi için uluslararası fonlardan da kaynak yaratarak, halka yük getirmeden çatılardaki kolektör kirliliğinden kurtulmayı birlikte başaracağız.

Akıllı Belediye, Güneş Hizmeti

Güneş gibi temiz, sonsuz ve bir o kadar da sorunsuz enerji kaynağından neden yararlanmayalım? Belediyenin muhtelif binalarına ve otoparklarına güneş panelleri kuracağız. Böylece ucuz ve temiz elektrik üretimi sağlayarak ve belediye hizmetinde kullanarak enerji verimliliğinden maksimum seviyede yararlanmayı birlikte başaracağız.

Kullan-Bırak Bisiklet Uygulaması

Temiz bir şehir için doğayla uyumlu araçlar kullanmak, yaşadığımız kenti emanet aldığımız çocuklara yine yaşanabilir teslim etmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Bunlardan biri de Akıllı Bisiklet Uygulaması. Muratpaşalı akıllı bisiklet istasyonlarından bir bisiklet alıp dilediğince kullanacak, gezecek. Özel donanımlı bu uygulamayı da birlikte başaracağız.

KALEİÇİ TARİHİ MİRASI DÜNYA İLE BULUŞUYOR

Temiz bir şehir için doğayla uyumlu araçlar kullanmak, yaşadığımız kenti emanet aldığımız çocuklara yine yaşanabilir teslim etmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Bunlardan biri de Akıllı Bisiklet Uygulaması. Muratpaşalı akıllı bisiklet istasyonlarından bir bisiklet alıp dilediğince kullanacak, gezecek. Özel donanımlı bu uygulamayı da birlikte başaracağız.

Fiziki mekânın korunup sağlıklaştırılmasının yanı sıra alanın sosyal dokusunun da korunması ve iyileştirilmesi için düzenlemeler yaparak özellikle konut kullanımı ve ev pansiyonculuğunun özendirilmesini birlikte başaracağız.

Kimliği ve ruhu olan kentler yaratacağız.

Kaleiçi Ortak Yönetimi

Muratpaşa kalbimiz, Kaleiçi gözbebeğimiz. Belediye olarak, Kaleiçi yaşayanları ve esnafı, STK’lar, devlet kuruluşları ve duyarlı yurttaşlarla el ele vererek, oluşturacağımız yeni bir yönetim platformu ile Kaleiçi’ni yeniden cazibe merkezi haline getireceğiz. Viyana, Roma, Amsterdam, Havana… ve birçok şehir nasıl eski kent merkezlerini gözü gibi koruyor, ticari rantlarla bozulmasına izin vermiyorsa, tarihi ve kültürel miras açısından Kaleiçi’ni dünyada saygın ve özlenen bir yer durumuna getireceğiz. El ele vererek bunu birlikte başaracağız.

Kaleiçi Tanıtım Hizmet Portalı

Kaleiçi bulunmaz bir nimet; hem bizi dünyaya tanıtıyor hem de gücümüzün simgesi. “Kaleiçi’nde nerede kalınır, nerede yenilir içilir, ne var, ne bulabilirim?” gibi soruların yanıtları Online Kaleiçi Web Portalında. Turizmin can damarı Kaleiçi, bizim de göz bebeğimiz. Kaleiçi’ne yaraşır online, çağdaş ve dinamik portalı birlikte başaracağız.

Festival Alanı Kaleiçi

Sadece Muratpaşa’nın değil, Türkiye’nin ilgi odağı olan Kaleiçi’ni tümüyle festival alanı olarak değerlendireceğiz. Başta Kaleiçi Müzik Festivali olmak üzere, turizmin etkisini sanata, sanatın getirilerini kültürel etkinliklere yayarak kısa süreli ama birbirini takip eden birçok festival yapacağız. Yaşayan bir Kaleiçi yaratacağız ve bu hizmeti bütün ilçeye yaymayı birlikte başaracağız.

Kaleiçi Sanat Sokağı

Sanat ve kültür gelişmişliğin simgesidir. Sanatçısı özgür olan bir millet geleceği daha iyi görür. Sanat Sokağı ile resim, ebru, el işi, heykel ve benzeri sanat kollarını ve sanatçılarımızı destekleyecek, onlara yaratı fırsatı verecek temel ihtiyaçları karşılayacağız. Sanatçıların kendilerine ayrılan yerlerde eserlerini halkla buluşturacağı bir Sanat Sokağı’nı, sokak ve kaldırımlarda yer resimlerini; Kaleiçi’nden Balbey ve Haşim İşcan’a kadar hızla hayata geçirmeyi birlikte başaracağız.

Kaleiçi Zekâ Olimpiyatları

Gençlerimizin, çocuklarımızın zihinsel gelişim düzeylerini yükseltmeyi ve sadece Türkiye’de değil Dünyada da ‘bir numara’ olmayı birlikte başaracağız. Çocuklarımıza, gençlerimize takım ruhu kazandıracak, onları buluşturacak ve gelişmelerine katkı sağlayacak bu önemli etkinliği birlikte başaracağız.

Kaleiçi Geleneksel Lezzetler ve Kültür Şenliği

Anadolu Halk Mutfağının tüm değerlerini kavrayan bir yaklaşımla, Kaleiçi’nde gerçekleştireceğimiz bu şenlikte Anadolu kültürel birikimine “mutfak” başlığı altında dikkat çekeceğiz. Mutfak kültürümüzü etkin tanıtarak mutfak sanatçılarına fırsat verecek, Gurme Turizminin gelişmesini birlikte başaracağız.

Kaleiçi Mutfak Sanatları Merkezi

Anadolu’nun farklı bölgelerinde bulunan mutfak kültürlerinin bir merkezde toplanmasına ve yeni mutfak alanında yerli yeteneklerin alanları, dokümantasyon merkezi, araştırma kitaplığı, fotoğraf stüdyosu ve avadanlıklar müzesi gibi birimlerden oluşan Mutfak Sanatları Merkezi projemizi birlikte başaracağız.

TOPLUMSAL YAŞAM HEPİMİZİN

Yerel yönetimler yerelden ve yerinden yönetilir. Kimliğine, partisine, inancına ve içinde bulunduğu toplumsal tabana bakılmaksızın, Muratpaşa’nın yönetiminde ve geleceğinde rol almak her Muratpaşalının hakkı ve sorumluluğudur. Bu hakkın etkin kullanılması için çalışıyoruz ve yaşanabilecek her türlü ayrımcılığı engellemeye kararlıyız.

Muratpaşa, çok kültürlülüğünü şehrin dokusuna yansıtacak denli büyük ve önemli bir ilçe.

Belediye bütçesini şeffaf ve yurttaşların katılımıyla oluşturmayı da birlikte başaracağız.

Ekolojik Pazar

Antalya turizm kenti olduğu kadar seralar aracılığıyla tarımsal üretim kentidir de… Doğal üretimin, doğal gübrelerle yapılması tercihtir. Ekolojik, otantik üretimin desteklenmesi, geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için çok gerekli. Biz, belediye olarak Ekolojik Pazarlarla hayatı ve geleceğimizi daha sağlıklı hale getirmeyi birlikte başaracağız. Kuracağımız Modern Semt Pazarlarının bir gününü Ekolojik Pazar olarak konumlandırıp, ayrıca e-belediye aracılığıyla ekolojik ürünleri sanal ortamda herkese, her eve taşımayı da birlikte başaracağız. Üreticinin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştıracağı bu pazarlarla hem aracıyı ortadan kaldırmış olacağız hem de ürünler tazeliğini kaybetmemiş olacak.

Semt Poliklinikleri

Dar gelirli mahallelerden başlayarak Muratpaşalıların sağlık sorununu çözümleyecek Semt Polikliniklerini birlikte başaracağız.

ADEK (Aile Destek Kart)

Yaşlılarımızı, engellilerimizi, çocuklarımızı çeşitli indirim ve ayrıcalıklı fiyatlarla buluşturacak Aile Destek Programı, sosyal sorumluluk çerçevesinde yüklenecek para ile aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin (ister giyim, ister temel tüketim maddeleri, isterse yiyecek ve hatta barınma sorunlarında) imdadına da yetişecek. Kimsenin yüksünmeyeceği, gocunmayacağı, kendisini aşağılanmış hissetmeyeceği Aile Destek Programı’nı birlikte başaracağız.

Yabancı Gelinlerimize Kültür Kazandırma

Muratpaşa’da yaşayan yabancılara ve yabancı gelinlerimize Türkçe dersi ve Türk mutfağı öğrenecekleri kurslar açmayı, Türk kültürü ile tanıştırmayı birlikte başaracağız.

Falezlerden Denize

Falezlerden denize inen platformlar insanlarımızı denizle buluşturacak. İsteyenin denize girebileceği, isteyeninse bir şeyler yiyip içebileceği platformları birlikte başaracağız.

Falezler Aydınlanıyor

Falezler bizim simgemiz, gözümüzün nuru. Ana arterler kadar falezlerin aydınlatılmasıyla Muratpaşa yepyeni bir çehreye bürünecek. Yarasalara zarar vermeyecek teknoloji ile azami aydınlatmayı birlikte başaracağız.

Muratpaşa, bir kez daha sevilecek, beğenilecek.

Engelliler Merkezi

Ülkemizde engelliler için pozitif ayrımcılık yapılmadığı için hayata katılamıyorlar. Onların da yaşam hakkını savunmak, sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak için hem eğitim hem gelişme sağlayabilecek merkez oluşturmak, Belediye olarak sürdürülmekte olan projeleri destekleyerek bu belirleyici görevimizi yine birlikte başaracağız.

Engelli yurttaşlarımıza `bağımsız hareket eğitimleri’ verecek ve engelli kullanımına uygun tuvaletler yapacağız. Sanat terapileri ve kurslarla engelli yurttaşlarımızı sosyal alanda destekleyeceğiz.

Kendilerini engelli hissetmeyecekleri tüm olanakları hazırlamayı birlikte başaracağız.

Engellilerin evlerini, yaşamlarını ikinci bir kişiye ihtiyaç duymadan sürdürebilecekleri standartlara uygun hale getirmeyi (odalar arası rampa, rampa, tuvalet-banyo oturma aparatları ve mutfak dolaplarına ulaşabilmeyi) birlikte başaracağız.

Kadınlara Öncelikli Bütçe

Kadınların güçlendirilmesi ancak bütçe ve planlama süreçleri, kadınların ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştirilebilir. Muratpaşa Belediyesi olarak personel yapılanmamızı oluştururken, bütçe ve faaliyetlerimizi planlarken cinsiyete duyarlı bütçe stratejisini benimsemeyi birlikte başaracağız.

Bütçe kapsamına giren işlerde kadınlara özel yer ayıracak, aile ekonomisine destek verebilmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sunabilmek için kurslar ve el sanatları merkezi kuracağız. Ayrıca kadınların sorunlarını Belediyeye iletecek bir Kadın Komisyonu kurmayı birlikte başaracağız.

Bebekli annelerin sosyal yaşama dahil olması için önlerindeki engelleri kaldıracak, başta ulaşım olmak üzere günlük hayatlarını kolaylaştıracak yaşama biçimini birlikte başaracağız.

Mahalle Danışma Kurulları

Ülke yönetiminin kentlerden, kent yönetiminin ilçelerden ve ilçe yönetiminin mahallelerden geçtiğini biliyoruz. Bu yüzdendir ki; katılımcı demokrasiye çağrı yapan yeni bir yönetim anlayışı şarttır. Muhtarların öncülüğünde mahallelerde oluşturulacak konseyler ile kente dair alınacak kararlarda katılımcı bir anlayışı savunuyoruz. Mahallelilerin katılımıyla, mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını konuşup çözümler üretmeye çalışacakları bu konseylerin, belediyemizin desteğiyle toplanmasını ve buradan gelecek öneriler doğultusunda çözümü birlikte başaracağız.

Sokaklar Aydınlanıyor

Güvenli bir Muratpaşa için, yetersiz aydınlatma yüzünden karanlık kalan sokakları aydınlatmayı birlikte başaracağız.

Kahramanlar Parkı

Hepimizin çocukluktan başlayarak aklında kalan bir kahramanı vardır; bu, kimi zaman bir masal kahramanı, kimi zaman tarihi bir kişilik kimi zaman da film kahramanıdır. İşte o kahramanların hepsinin rölyef veya heykellerinin bulunacağı bu parkta çocuklar için etkinlik alanlarıyla oyun bahçeleri de bulunacak. Tabii, birlikte başaracağız.

Sokak Hayvanları

Kuşlar, kedi ve köpeklerle birlikte yaşıyoruz Muratpaşa’da. Yazın sıcağında bir kâse su, kışın yiyecek vermeyi ve barınak yapmayı çağdaş belediyecilik anlayışımız olarak kabul ediyoruz. Evcil hayvanların bir süreliğine konaklayabileceği bir Hayvan Oteli açacağız. Hayvanlara sahip çıkmayı, sağlık kontrolünü ve kısırlaştırma denetimini birlikte başaracağız.

Rekreasyon Alanları ve Parklar

Bahçe değil park yapacağız, var olanları zenginleştireceğiz… Spor ve aktivite alanlarıyla, oturma gruplarıyla; bir araya gelip hayata yeniden, bir başka pencereden bakabileceğimiz huzur veren şehir mobilyası parkları birlikte başaracağız. İnsanların güvenli, sağlıklı ve hayvanların özgür olduğu parklar oluşturacağız.

Tuvaletler

Hızla gelişen, birçok şehir merkezinden kalabalık ve hareketli olan Muratpaşa’da genel kullanıma açık, hijyenik temizliği sağlanmış ve korunan tuvalet ihtiyacı bilinen bir gerçek. Tuvalet yapımını, engelliler için tasarlamayı ve temizliğinin sağlanmasını acilen hayata geçirmeyi birlikte başaracağız.

KÜLTÜR PROJELERİ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü rehber aldık. Coşku, umut ve heyecanla komşularımızı yeniden el ele tutuşturacak, sosyalleştirecek, sosyalleştirirken bilgilendirecek, bilgilendirirken dinlendirecek projelerimizi birlikte başaracağız.

Muratpaşa Yürüyüş Turları

Son yıllarda Amerika ve Avrupalı turistlerin daha çok tercih ettiği yürüyüş turlarını Rehberler Odası işbirliği ile gerçekleştireceğiz. Tarih sevenler için ayrı, doğaseverler için ayrı düzenlenmiş, rehber eşliğinde bilgilendirici ve en az bir o kadar dinlendirici, oluşturulacak yürüyüş rotalarıyla, elde edilecek yürüme haritası esas alınarak, gerek ulusal gerekse uluslararası geziler düzenleyeceğiz. Belediye web sitesinden online rezervasyonla katılabileceğiniz bu sosyalleşme etkinliğini de birlikte başaracağız.

Doğal, Kültürel ve Turizm Envanteri

Kaleiçi Evleri, Kesik Minare, Yivli Minare, Karatay Medresesi, Hıdırlık Kulesi, Antalya Saat Kulesi, Üç Kapılar Hadrianus Kapısı, Murat Paşa Camii, Antalya Lisesi, Karaalioğlu Parkı, Falez Parkı, Atatürk Parkı, Lara Plajı ile Muratpaşa’nın taşınmaz kültür varlıkları saymakla bitmez. Onları kayıt altına almakla yetinmeyip bakım ve onarımlarının yapılması gerekiyor. Bunların bir portalda tanıtımının yapılmasıyla, Muratpaşa’mızın kazanmasını birlikte başaracağız.

Festivaller, Kültürel Etkinlikler

Muratpaşa, havası, suyu, falezleri, upuzun sahili ve temiz deniziyle turizmin göz bebeği… Başta Kaleiçi olmak üzere, Lara’da, Yedi Arıklar’da, Kızıltoprak’ta gençlik ve sanat merkezleri oluşturacağız.

Sanatsal etkinliklerle, konserler, sergilerle, sempozyum ve bienallerle turizmden kazanç sağlayacak hem de gençlerimizin kültürel gelişimini arttıracağız. Bunun yanında takas etkinlikleri, lezzet festivalleri, müzik festivalleri düzenleyeceğiz. Hazırlıklarını tamamladığımız ve sizlerden “olur” beklediğimiz bu projeleri birlikte başaracağız.

Yörük Festivali

Bu coğrafyanın geleneksel yapısını hâlâ sürdüren Yörükleri tanıtacak, geleneklerini genç kuşaklara ulaştıracak, yurtdışından gelmiş konuklarımıza geleneksel misafirperverliğimizi gösterecek, Muratpaşa adını zihinlere kazıyacak bu geniş kapsamlı festivali birlikte başaracağız.

Sosyal ve Kültürel Merkezler

Biliyoruz ki sağlıklı gelişim sosyalleşmeyle mümkün. Kültürel gelişim de öyle… Belediye olarak gençlerimizin sağlığı için tüm çabayı daha ilk günden gösterecek, kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, kişisel, ruhsal ve sosyal gelişmelerini sağlayacak projeleri birlikte başaracağız.

Aynı zamanda bu merkezleri sosyal ve kültürel alanlar olarak tasarladığımızdan gençlere müzik yapabilecekleri stüdyo desteği, sergi salonu vb. sağlamayı da birlikte başaracağız.

Spor Sahaları

Satranç, okçuluk, yüzme, masa tenisi, buz pateni gibi amatör sporlara sadece alan sağlamakla yetinmeyip, amatör kitle sporuna ve zihin sporuna yönelik eğitmen desteği de sağlamayı birlikte başaracağız.

Tiyatro

Halkın moral desteğinin sağlanması, hızlı ve etkin eğitiminin yolu tiyatrodan geçiyor. Tabii, gençlerimizin aktivitesi de bir başka kazanç. Eğitimle sosyalleşme, sosyalleşmeyle gelişme bir arada…

Kendi bünyemizde oluşturacağımız tiyatro ekipleriyle, salonu, yaratıcı kadrosu, oyuncularıyla hepimizin göğsünü kabartacak bu imkanı belediye bünyesinde gerçekleştireceğiz.

Bunun yanında yenilikçi ve genç topluluklara da destek vererek alternatif tiyatroların gelişmesini ve yaygınlaşmasını birlikte başaracağız. Düzenleyeceğimiz tiyatro festivalleri sayesinde belediye desteği ile bu tiyatroların daha geniş kesimlerle buluşmasına aracılık edeceğiz. Birlikte başaracağız.

Çocuk Korosu

Müzik sevgisinin küçük yaşta aşılanması gerektiğini biliyoruz. Belediye bünyesinde oluşturacağımız çocuk korosu ile geleceğimizin sanatçılarının ve müzik severlerinin yetişmesine katkıda bulunmayı birlikte başaracağız.

Sokak Kütüphanesi

Gerek otobüs duraklarında gerekse parklarda kurulacak kitaplık üniteleri ile her kesime yönelik kitap, günlük gazete ve dergiler bulundurularak sokak kütüphanesini birlikte başaracağız.

GELECEK VİZYONUMUZ

Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu,

“Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar

Sevelim sevelim sevelim

Sevebileceğimiz kadar”

dizeleriyle sanki bizi, bizim belediyecilik anlayışımızı anlatıyor.

Turunç Masa

Halkla İlişkiler sorununu, “Açık Kapı” ilkesini esas alan Turunç Masa ile çözmeyi birlikte başaracağız.

Vatandaşı Belediye kapısında karşılayacak Turunç Masa görevlileri, güler yüzlü belediyecilik ile vatandaşın sorunlarını ilgili birimle koordineli biçimde çözüme ulaştıracak. Yurttaşlarımız her an belediyeye ulaşabileceği gibi talep eden herkes randevu alarak Başkan’la görüşebilecek. Açık, aleni ve şeffaf belediyecilikle, daha verimli, daha seri, daha yaygın hizmeti üretmeyi ve halka ulaştırmayı Muratpaşa’nın geleceğini, yetkin kişilerin bir araya geldiği, ortak aklın öne çıkarıldığı akıl yürüttüğü, bilgiye dayalı bir anlayışla tasarlamayı da birlikte başaracağız.

STK’lar için Sivil Toplum Merkezi

Toplumsal sorunların temel çözüm paydaşlarından biri olan STK’ları bir araya getirerek Türkiye’nin ilk yerel sivil toplum merkezini kuran Belediye olacağız. Bir yandan STK’ların ofis, toplantı salonu, teknik ve idari hizmetler aldıkları ortak bir çalışma alanı işlevi görecek Merkez, STK’ların ekonomik sorunlarına çözüm de üretecek, diğer yandan birliktelikten gelen sinerji ile Muratpaşa için ortak yenilikçi sosyal projeler üretilen bir çözüm alanı olacak. Kadın derneklerinin belirli program dâhilinde faaliyetlerini sürdürmelerine imkân tanıyacak bir platform ile Sivil Toplum Merkezini birlikte başaracağız.

Kentsel Sağlıklaştırma

Bugünkü iktidarca TOKİ’ye devredilen çok değerli kentsel arazilerin, lüks konut arsalarına dönüştürmek yerine kamu ve kentli yararına kullanılmasını, dönüşümle elde edilecek kazanımları yine orada yaşayanlarla tüm kentte yaşayanlara ulaştırmayı birlikte başaracağız.

Böylece bu alanlarda yaşayanların daha sağlıklı çevrelerde yaşamasını olanaklı kılacağız.

Enerji Müzesi

Kurtuluş Savaşında, İtalyanların işgal sonrası Lara bandında kurdukları elektrik santralinin yeri, kültürel miras kapsamında onarılarak aynı yere, özellikle eğitim çağındaki çocuklarımızın yararlanacağı Elektrik Enerji Müzesi’ni kuracağız. Hem tarihimizi anlatacak hem de interaktif uygulamalarla ziyaretçilerin ilgisini çekecek Elektrik Enerji Müzesi’ni birlikte başaracağız.

Kırcami İmar Plan ve Uygulaması

Kırcami’de bölge halkının sorunlarını, yasal hak ve çıkarlarını sağlayacak şekilde, yaşayanların görüşlerini alıp onların önerileriyle gerekli oluşumları hayata geçirerek, en az kayıpla Kırcami’nin 1/1000’lik imar planını ve uygulamasını sonuçlandırmayı birlikte başaracağız. Hak sahiplerinin, hak kaybına uğramadan yeni ve sosyal imkânları gelişmiş bu bölgede Muratpaşa’ya yakışır bir çevrede yaşamasını da birlikte başaracağız.

Gençlik Merkezi Kompleksi

Kırcami’de projelendirilen 10.000 kişilik stadyumu bir kültür ve spor merkezine dönüştüreceğiz. Sportif faaliyet mekanlarının yanı sıra konser alanları, sempozyum - konferans binası ve bienal merkezi gibi çok amaçlı kullanılabilecek çeşitli platformlara sahip olacağız. Gençlerin sosyalleşmesini sağlayacak düzenlemelerle ücretsiz çay simit ikramıyla katılımı daha da arttıracağız ve gerektiğinde gençlerin konaklayabilmesine imkân tanıyacağız. Gençleri bünyesinde barındıran sivil toplum kuruluşlarını da bir arada tutarak gelişmelerini sağlayacak ve birbirleriyle ortak proje geliştirmelerini birlikte başaracağız.

Tarihi ve Kültürel Merkez

Kaleiçi, Kale Kapısı, Haşim İşcan Mahallesi ve Koruma Amaçlı İmar Planı ve uygulaması sonuçlanmak üzere olan Balbey’i kapsayacak şekilde STK’ların katılımıyla, geleneksel kent merkezine, kent esnafının gelişmesini de göz önüne alarak, yeni projeler geliştirmeyi birlikte başaracağız.

Lara Plajları

Lara bandı Türkiye’nin en uzun sahillerinden biri, falezlerle birlikte en güzeli… Milli Emlak ile ortaklaşa bir çalışma yaparak gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse işletmecilerle birlikte yeni bir düzenleme yapmayı birlikte başaracağız.

Hatıra Fotoğrafı Uygulaması

Belediyenin sembolleri haline gelmiş yapıların, yerlerin ve plajların interaktif ortamda tasarımla birleştirilerek fotoğraflanmasını ve girilen mail adreslerine gönderilmesini sağlayan bu uygulamayı birlikte başaracağız.

Turizm Gönüllüleri

Lara sahilinde turistlerin güvenli bir şekilde dinlenebilmeleri ve eğlenebilmeleri için, yaz ayları için gençlerimizin istihdamını da amaçlayan “Turizm Gönüllüleri” uygulamasını birlikte başaracağız. Özellikle turizm okullarında okuyan gençlerimize maddi destek ve tecrübe kazandıracak bu proje ile sahillerimizi kullanılabilir hale getirmeyi birlikte başaracağız.

Uzay Gözlem Evi (Planetaryum)

Gezegenleri, yıldızları ve tüm evreni tanıtacak, interaktif programlarla gençleri ve çocukları bilimi sevdiren uzay gözlem evini birlikte başaracağız.

MURATPAŞA TURUNÇ KOKACAK

Gelişmişlik, insanların “oh be, yaşıyorum” diyebilmesidir. Parklar, bahçeler, gezi alanları, açık hava etkinlik alanları bu nedenle hayatidir. Yönetim mekanizmaları karar alırken insan odaklı olduğu kadar çevre odaklı da olmalı, ekolojik dengeyi gözetmelidir. Bu kapsamda çevreyle dost, temiz ve yenilenebilir enerji temelli uygulamalara ağırlık vereceğiz.

Çevreci kültürü küçük küçük, ama yükselen bir ivmeyle hayata geçireceğiz. Yurttaşlarla el ele, kol kola görüntü ve gürültü kirliliğiyle mücadeleyi birlikte başaracağız.

Yedi Arıklar Kent Parkı

Muratpaşa’nın ciğerleri olarak sahip çıkacağımız Yedi Arıklar bölgesinde, insanımızın nefes alacağı, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılacağı kent parkı kuracağız. İçinde doğal gölet, gezi ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, tematik bahçelerin, Botanik Park’ın da bulunacağı doğayla bütünleşmiş bu yaşam alanını birlikte başaracağız.

Çevre İçin Kazanç, Kadınlar İçin Kazanç

Çöp artık ekonomik bir kaynak. Muratpaşa Belediyesi olarak Türkiye’de ilk kez kadınlarımızın topladığı evsel atıkları değerlendirecekleri bir sistem kuracağız. “Çöpü getir, oyuncağı götür” gibi kampanyalarla Muratpaşalı kadınlar cam şişe, plastik atıklar, kullanılmış yağ gibi geri dönüştürülebilir ürünleri biriktirecek, karşılığında yeni ürünleri alarak aile ekonomisine katkı sağlayacak. Geri dönüşüm projemizin asıl kazananı da sürdürülebilirliği tehlikede olan çevre ve gezegenimiz olacak. Tabii ki birlikte başaracağız.

Çevreci Uygulamalar

Bisiklet gibi çevre dostu ulaşım hizmetleri sadece yolla kısıtlı yarar sağlamayacak, gürültüyü, hava kirliliğini, trafik yoğunluğunu azaltacak ve tabii, sağlıklı yaşam için önemli bir pencere açacak. Muratpaşa’da çevreci uygulamaları birlikte başaracağız. Geri dönüşüm çöp kutuları uygulamasını yaygınlaştırmayı birlikte başaracağız. Şimdiye kadar ihmal edilmiş mahallelerde içinde su oyunları olan parklar yapmayı birlikte başaracağız.

Belediye fidanlıklarında üretilen çiçekleri evlere dağıtarak hem balkonların güzelleşmesini hem de insanların çiçek yetiştirmesini teşvik etmeyi birlikte başaracağız.

Yerinde Dönüşüm Projeleri

35-40 yaş üstü binaların oluşturduğu mahallelerde yerinde kentsel dönüşüm projeleri hazırlanarak TOKİ olmadan vatandaş lehine dönüşüm sağlanacaktır. Bütün vatandaşlar kendi mahallelerinde daha çağdaş ve güvenilir binalarda yaşayacaklar. Birlikte başaracağız.

Portakal Çöp Konteynırları

Portakal tasarımlı çöp konteynırları ile hem görüntü kirliliğini engellemeyi hem de çöp toplama alanlarının düzenlenmesini birlikte başaracağız. Sokaklardaki ticari tabelaların belli bir düzeni tutturmasını, standart hale getirmeyi, böylelikle estetik temelde bir birliktelik sağlamayı birlikte başaracağız.

Görüntü ve ses kirliliğiyle mücadele

Muratpaşa’nın en önemli noktalarında üretici esnafı ile perakendeci (teşhir mağazalarının, showroomların) esnafının aynı caddeyi, bölgeyi paylaşması hem üretimi hem de üretimin gelişmesini engelliyor ister istemez. Oluşan kirlilik herkesi rahatsız ediyor, trafikte yoğunluk yaratıyor. Mobilyacılar Sitesi ile bu sorunları ortadan kaldırmayı birlikte başaracağız.

EXPO 2016 Antalya

Çiçek ve Çocuk temalı Uluslararası Botanik Sergisi EXPO, Antalya’da 2016 yılında gerçekleştirilecek. Ülkelerin kendilerine özgü floralarını konsepte uygun olarak pavyonlarında sergileyecekleri bu sergi, Aksu’da yapılacak olsa da 8 milyon ziyaretçi öngörülüyor. Muratpaşa’nın ve Muratpaşalının misafirperverliğini göstereceğiz. EXPO 2016 Antalya’nın uluslararası tanıtım için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ziyaretçileri Kaleiçi başta olmak üzere kent merkezine çekmeyi birlikte başaracağız.

Muratpaşa Turunç Kokacak

Muratpaşa’da dikime elverişli her yere binlerce turunç ağacı dikerek turunç kokuları içinde güzel bir Muratpaşa’yı birlikte başaracağız.

Lara Kent Ormanı

Muratpaşalılar, pikniğe uzaklara gitmesin, zaman kendilerine kalsın, dinlenceyi daha uzun yaşasın. Güzeloba Mahallesindeki ağaçlık alanı (Hayalet Ormanı) Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli bir çalışmayla düzenleyerek, rekreasyon alanı olarak geliştireceğiz. Kent Ormanı olarak düzenleyeceğimiz bu alanda bulunan endemik bitkiler üzerinde çalışmalar yapıp, Muratpaşa’yı bu alanda da dünyaya tanıtma olanağını birlikte başaracağız.

 

Paylaşın...

Facebook ile paylaşGoogle Plus ile paylaşTwitter ile paylaş
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd